Årsoppgjør, selvangivelse og ligningspapirer

Årsoppgjør, selvangivelse og ligningspapirer
Ved årsoppgjør hjelper vi med å finne status, og det foretas en optimal utbytte utbetaling.

Dette kan vi hjelpe med!

Vi benytter to ulike årsoppgjørssystemer, Duett og Total, og tar gjerne hele innrapporteringen for deg til det offentlige ved årsslutt.  

Dette innebærer utarbeidelse av årsregnskap som sendes til Brønnøysund, samt ligningspapirer som distribueres via Altinn til Skatteetaten.

For små selskap som ikke er revisjonspliktige, er vi din naturlige samarbeidspartner på årsoppgjør!