Fakturering

Fakturering
Systemene våre "husker" godt, og minner oss på inndrivingstidspunkt. Vi kan skaffe mere tyngde til å få inn kundefordringene!

Gode rutiner for fakturering til kunder er viktig!

Vi skriver gjerne fakturaene dine, eller registrerer ferdig skannede bilag i ditt regnskap.  Avhengig av økonomisystem, kan det meste automatiseres.
Innbetalinger føres automatisk ved overføring av filer fra bank om du velger den type løsning.  Vi bistår med oversendelse av filer til factoring, eller kan bistå med inndriving av kundefordringer ved behov.