Rådgivning

Rådgivning
Som fiskeørnen med sitt overblikk, prøver vi å assistere med vårt overblikk over bedriftens økonomi

Endringer i bedriften er regelen, snarere enn unntaket. Vi kan bistå med råd for hvordan løse nye problemstillinger!
Vi hjelper gjerne med effektivisering av dine økonomirutiner, og kan ta over hele eller deler av de tjenestene du idag utfører med egne ansatte.

Vi bistår gjerne ved oppstart av nye bedrifter.

Vi kommer med forslag til bruk av ulike systemløsninger.

Vi bistår med den rapportering du som kunde har behov for.

Vi kan tre inn som økonomisjef ved behov i kortere perioder.